Wiedza i Życie 10/2018
W numerze m.in.:
Historia
Wstydliwa historia bielizny; Katarzyna Sokołowska

Technologie
Ze słonej słodka; Mirosław Dworniczak

Prehistoria
Ognisty glob; Andrzej Hołdys

Społeczeństwo

Lalki nie od parady; Kamil Nadolski  
Obserwacje wskazują na to, że galaktyki rozłożone są w przestrzeni kosmicznej w zdominowanej przez włókna strukturze podobnej do pajęczej sieci.
Naśladują pszczoły, muchy, pająki czy roboty przemysłowe, latają, skaczą, chodzą po wodzie i startują jak rakiety.
Aktualne numery
03/2021
02/2021
Kalendarium
Marzec
1
W 2008 r. w Białymstoku odnotowano rekordowo niskie ciśnienie atmosferyczne (962 hPa).
Warto przeczytać
Sztuczna inteligencja to kolejna publikacja wydana wz oksfordzkiej serii „Krótkie Wprowadzenie”, która w zwięzły i przystępny sposób prezentuje wybrane zagadnienia.

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło

Autor: Andrzej Hołdys | dodano: 2012-07-03
Samotny Biały Ląd

Typowy krajobraz okolic Półwyspu Antarktycznego.

Nie ma tu poligonów, fabryk i kopalń. Nie ma też miast i granic. Nikt nie może sobie tu kupić kawałka ziemi i postawić na nim drapacza chmur. Jest tylko jeden taki ląd na Ziemi.

Pół wieku temu, 1 grudnia 1959 roku, zebrali się w Waszyngtonie przedstawiciele 12 państw, aby podpisać niezwykły w tych czasach dokument - Traktat Antarktyczny. Sygnatariusze tego porozumienia uzgodnili, że Ziemia poniżej 60 równoleżnika szerokości geograficznej południowej, czyli mniej więcej jedna dziesiąta powierzchni globu, nie będzie przedmiotem ich rywalizacji politycznej i militarnej. Zakazano wznoszenia wszelkich instalacji wojskowych, magazynowania broni, budowania fortyfikacji i przeprowadzania manewrów. Strony porozumienia zgodziły się też, że w Antarktyce nie będą przeprowadzane próby jądrowe ani też składowane materiały rozszczepialne.

Na czym polegała niezwykłość dokumentu? Rok 1959 obfitował w różne mniej lub bardziej ważne wydarzenia. Do tych pierwszych można zaliczyć pojawienie się w sklepach lalki Barbie oraz premierę kultowego brytyjskiego samochodu Mini. Wśród ważnych należy z pewnością wymienić zdobycie Hawany przez Fidela Castro, sfotografowanie przez radziecką sondę kosmiczną Lunę-3 ciemnej strony Księżyca i uznanie Alaski za 49 stan USA. Przede wszystkim jednak na koniec lat 50. i początek 60. przypada apogeum zimnej wojny. W owym czasie wielokrotnie wydawało się, że świat jest o krok od wybuchu globalnego konfliktu nuklearnego.

I oto w tej zimnowojennej atmosferze ludzie z przeciwnych obozów siadają i podpisują umowę, która uznaje Antarktydę - jedyny niezamieszkały i niezdobyty jeszcze przez żadne państwo kontynent - za wspólne dziedzictwo ludzkości i gwarantuje jej spokój. Zapada dalekowzroczne postanowienie, że Biały Ląd i otaczające go morza zostają oddane we władanie naukowcom. Traktat gwarantuje wolność prowadzenia badań. Od tego momentu wojskowi mają tu wstęp wyłącznie jako personel pomocniczy obsługujący stacje badawcze.

Dwunastka, która podpisała porozumienie, to w kolejności alfabetycznej: Argentyna, Australia, Belgia, Chile, Francja, Japonia, Norwegia, Nowa Zelandia, RPA, USA, Wielka Brytania i ZSRR. Ratyfikacja w poszczególnych krajach poszła sprawnie i umowa weszła w życie w czerwcu 1961 roku.

Inwazja uczonych
Większość spośród 12 sygnatariuszy dokumentu wciąż rości sobie prawa do niektórych fragmentów Antarktydy. Traktat te roszczenia jedynie zamroził. Na przykład Wielka Brytania utrzymuje, że należą jej się wszystkie lądy położone od bieguna do 60 równoleżnika między 20 a 80 stopniem długości geograficznej zachodniej. To, jak spojrzeć na mapę, całkiem pokaźny kawałek antarktycznego tortu. Obejmuje m.in. Półwysep Antarktyczny - długi pas lądu ciągnący się w kierunku Ameryki Południowej. Brytyjczycy założyli tu trzy stacje polarne, a latem wysyłają okręt wojenny HMS Endurance jako patrol lodowy. Obszar ten określają jako Brytyjskie Terytorium Antarktyczne. Ma ono własną pocztę i wiele odrębnych przepisów prawnych, a zarządza nim Departament Ziem Zamorskich.

Roszczenia terytorialne w znacznej części pokrywające się z brytyjskimi mają Chile i Argentyna. Oba kraje także zbudowały po kilka baz na brzegach Półwyspu Antarktycznego i pobliskich wyspach. Z kolei Nowa Zelandia chciałaby dostać większość Lodowca Szelfowego Rossa. Na jego skraju założyła więc dużą stację badawczą Scott Base. W królestwie zimna w tle badań naukowych wciąż toczy się wielka polityka.

W przypadku Antarktydy to zresztą nic nowego. Rywalizacja o nią trwa od chwili, kiedy w 1820 roku po raz pierwszy zobaczył ją człowiek. Do dziś trwa spór, czy był to rosyjski admirał Fabian von Bellingshausen, który 28 stycznia wspomnianego roku miał dostrzec atlantyckie wybrzeże Antarktydy Wschodniej, czy też za odkrywców należy uznać Edwarda Bransfielda i Williama Smitha, którzy dwa dni później na angielskim statku "Williams" dojrzeli podobno północny skraj Półwyspu Antarktycznego. W obu przypadkach dowody nie są pewne. Dodajmy, że w listopadzie tego samego roku na odległość wzroku podpłynął do Antarktydy amerykański marynarz Nathaniel Palmer.

Kilka kolejnych dziesięcioleci było okresem pionierskich ekspedycji, podczas których eksplorowano brzegi kontynentu. Podejmowali je głównie żeglarze i łowcy fok. Do wnętrza lądu nikt się jeszcze nie zapuszczał. Naukowcy z prawdziwego zdarzenia pojawili się w pobliżu Antarktydy pod koniec XIX wieku, lecz badania na większą skalę zaczęto prowadzić dopiero w latach 30. i 40. kolejnego stulecia. Wtedy też, a więc - jak widzimy   - dość niedawno, ostatecznie rozstrzygnięto spór o to, czy zachodnia i wschodnia części Antarktydy są połączone ze sobą, tworząc jeden ląd, czy też rozdzielają je morza: Rossa i Weddella.

W połowie XX wieku najpierw Amerykanie, a po nich kolejne państwa zaczęły zakładać na kontynencie stacje badawcze. Nie nauka była jednak najważniejsza, przynajmniej początkowo. Liczyła się geopolityka. Chodziło o obecność na Antarktydzie, a badania naukowe były doskonałą wymówką. Ich ważność szybko jednak wzrosła. Prawdziwa "inwazja" naukowców nastąpiła w sezonie 1957-1958 w ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego - wielkiego międzynarodowego programu badań ziemskiej atmosfery, oceanów i lądów. Wiele zgłoszonych wówczas projektów dotyczyło Antarktydy. W krótkim czasie zbudowano na niej kilkanaście całorocznych stacji naukowych. Był to początek systematycznych badań Siódmego Kontynentu. Można powiedzieć, że pod koniec lat 50. został on odkryty dla nauki. Gdyby nie gigantyczny sukces Międzynarodowego Roku Geofizycznego, zapewne nie byłoby Traktatu Antarktycznego.

Tajemnice lodu
W ciągu minionego półwiecza na Antarktydzie przeprowadzono niezliczoną liczbę badań naukowych. Wiele z nich dotyczyło fascynującej historii samego kontynentu - innego od pozostałych sześciu, bo pokrytego lodem. Dziś wiemy, że nie zawsze był on zlodzony. Zanim mrozy około 35 mln lat temu zamieniły go w krainę wiecznego śniegu, miał bogatą szatę roślinną. Ochłodzenie przyszło nagle po kilkudziesięciu milionach lat względnego klimatycznego spokoju. Załamanie miało zapewne zasięg globalny, choć na Antarktydzie mogło być szczególnie silne, a to dlatego, że nieco wcześniej straciła ona łączność z Ameryką Południową. Odizolowana przez ocean od innych lądów, szybko się wychładzała. W ciągu kilkuset tysięcy lat lodowce zdołały zająć większość jej powierzchni.

Dziś lód ma miejscami grubość 4 km.