Strona główna

Czytelnicy o „Wiedzy i Życiu”

Numer 1/2021
Czytelnicy „Wiedzy i Życia”. Czytelnicy „Wiedzy i Życia”. Wiedza i Życie
W numerze październikowym zamieściliśmy ankietę redakcyjną, której celem było bliższe poznanie naszych czytelniczek i czytelników. Czas na omówienie wyników.
Najbardziej cenieni autorzy „Wiedzy i Życia”. Najpopularniejsza tematyka.Wiedza i Życie Najbardziej cenieni autorzy „Wiedzy i Życia”. Najpopularniejsza tematyka.
Częstotliwość czytania. Sposób czytania. Postrzeganie tytułu.Wiedza i Życie Częstotliwość czytania. Sposób czytania. Postrzeganie tytułu.

Chcieliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o Państwa zwyczajach towarzyszących lekturze, zasięgnąć Waszych opinii o zawartości pisma, w tym wyborze tematyki i ulubionych autorach piszących dla „Wiedzy i Życia”. Podpytaliśmy też o to, czy dostrzegacie ewentualne niedostatki i braki, które należałoby skorygować czy uzupełnić.

Na nasz apel – wypełniając ankietę w wersji papierowej, jak i elektronicznej – odpowiedziało niemal tysiąc osób. Szczegółową analizę wyników naszej czytelniczej sondy powierzyliśmy instytutowi badawczemu Kantar Polska, który opracował nadesłane przez Państwa odpowiedzi. Poniżej prezentujemy je w kilku blokach.

Kim Państwo są

Wśród czytelników „Wiedzy i Życia” przeważają mężczyźni (72 proc.), kobiety stanowią nieco ponad ¼ wszystkich odbiorców pisma. Największą grupą w strukturze wiekowej są osoby do 44 roku życia – jest ich aż 40 proc. Czytelnicy w wieku między 45 a 64 lata stanowią 31 proc., a osoby powyżej 65 lat – 29 proc. Czytelnicy „Wiedzy i Życia” to osoby bardzo dobrze wykształcone. Dominują te z wykształceniem wyższym (81 proc.). Spośród nich ¼ może pochwalić się dodatkowo ukończeniem studiów podyplomowych, doktoratem lub dyplomem MBA.

62 proc. ankietowanych jest aktywnych zawodowo. Prowadzi własne firmy lub pracuje w prywatnych przedsiębiorstwach (39 proc.), lub jest zatrudnionych w instytucji lub firmie państwowej (23 proc.). Również czytelnicy, którzy są już na emeryturze, jak wynika z odpowiedzi, podejmują jeszcze pracę. 5 proc. czytelników uczy się lub studiuje.

Czytelnicy „Wiedzy i Życia” raczej dobrze oceniają swoją sytuację materialną. 60 proc. respondentów zadeklarowało, że ich sytuacja materialna pozwala na realizację wszystkich potrzeb. 35 proc. twierdzi, że wystarcza im na podstawowe potrzeby i czasem mogą pozwolić sobie na coś więcej.

Osoby sięgające po nasz miesięcznik to głównie mieszkańcy miast. Osób mieszkających na wsi jest jedynie 16 proc. 1⁄3 czytelników to mieszkańcy największych miast – tych zamieszkałych przez 500 tys. i więcej osób. Stosunkowo licznie reprezentowane są mniejsze miasta – do 50 tys. oraz średnie – od 51 do 200 tys. mieszkańców. Zamieszkuje w nich, odpowiednio, 21 proc. i 20 proc. czytelników.

Czytelniczy staż

Największą grupę, bo aż 48 proc., stanowią czytelnicy o najdłuższym stażu lektury pisma, tj. tacy, którzy sięgają po nasz tytuł od przeszło 20 lat. Ale nie brakuje i tych, którzy stosunkowo niedawno rozpoczęli swoją czytelniczą przygodę z „Wiedzą i Życiem” (20 proc.).

W naszej ankiecie swoją siłę pokazali prenumeratorzy pisma. Nawet jeśli faktycznie stanowią oni około ¼ wszystkich czytelników pisma, to ich związek z tytułem przekuł się na nadreprezentację w ankiecie. I tak, aż 57 proc. wszystkich wypełnionych ankiet pochodziło od prenumeratorów. 40 proc. badanych deklaruje, że kupuje pismo osobiście. 1⁄3 dokonuje zakupu w salonikach prasowych, co czwarty czytelnik szuka pisma w kioskach, a 27 proc. przyznaje, że nie ma stałego miejsca zakupu. Tylko dla 10 proc. kupujących wpływ na decyzję zakupową ma to, co jest na okładce.

Jak czytacie

Wśród czytelników „Wiedzy i Życia” dominują osoby, które czytają każdy lub prawie każdy numer. Wśród ogółu badanych 88 proc. przyznaje się do takiego zwyczaju czytelniczego. Dokładając do tego tych z Państwa, którzy czytają nas często (6–8 numerów w roku), można uznać, że 95 proc. respondentów jest niemal nałogowymi czytelnikami.

Połowa badanych deklaruje, że przeciętnie na zapoznanie się z każdym numerem „Wiedzy i Życia” poświęca powyżej 3 godzin, a co trzeci czytelnik uważa, że na czytanie przeznacza od 2 do 3 godzin. Najczęściej znajdują Państwo czas na lekturę pisma w weekend. Bardzo cieszy nas wskaźnik „zaczytania” pisma – aż 87 proc. ankietowanych zadeklarowało, że czyta większość artykułów.

Jedno wydanie miesięcznika czyta średnio 2,5 osoby. I najczęściej z lektury pisma korzystamy w pieleszach domowych (96 proc.). Kilkanaście procent respondentów wskazało środki komunikacji jako miejsce, w którym zaczyna, kontynuuje lub kończy czytać „Wiedzę i Życie”. 9 proc. ma czas na czytanie w pracy, w szkole lub na uczelni.

Aż 81 proc. czytelników zachowuje pismo przez miesiąc lub nawet dłużej po zakupie, w tym 39 proc. deklaruje, że kolekcjonuje wszystkie wydania.

Co czytacie

Na szczycie zainteresowań, jeśli chodzi o tematykę prezentowaną w „Wiedzy i Życiu”, królują: astronomia i kosmos, fizyka, technika i technologia oraz medycyna i zdrowie. Nad tą ostatnią tematyką, podobnie jak nad tematami społecznymi oraz tymi związanymi z ekologią i środowiskiem naturalnym istotnie częściej pochylają się czytelniczki. Mężczyźni za to częściej wskazują na nauki ścisłe oraz tematy techniczne i technologiczne. Nieco ponad ¾ czytelników „Wiedzy i Życia” ma zwyczaj rozpoczynania lektur y od określonego miejsca w piśmie, często od ulubionej rubryki bądź autora. Dla co dziesiątego czytelnika lektura pisma zaczyna się od „Sygnałów”. Największą liczbę wskazań, jeśli chodzi o autorów, uzyskał Andrzej Hołdys. Na drugim miejscu znalazł się prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, a na trzecim prof. Jerzy Bralczyk. Warto jednak dodać, że niezależnie od listy rankingowej czytelnicy podkreślali, jak bardzo cenią sobie cały zespół autorów tworzących „Wiedzę i Życie”. W swoich rankingach czytelnicy zamieścili nazwiska właściwie wszystkich piszących dla miesięcznika.

Jak nas oceniacie

Zapytaliśmy też o to, co sądzą Państwo o miesięczniku, jakiego rodzaju skojarzenia wywołuje i jak go postrzegacie. Większość czytelników „Wiedzy i Życia” ma zdecydowaną opinię, iż jest to pismo „wyjątkowe i nie do zastąpienia”, a znaczna ich część zdecydowanie ocenia je jako „pozytywnie zaskakujące”. Uważa tak, odpowiednio, 60 proc. i 40 proc. badanych. Do tego 78 proc. czytelników pozytywnie ocenia „Wiedzę i Życie” w wymiarach nowoczesności, a 67 proc. uważa, że wyznaczamy trendy.

Ponad połowa badanych (56 proc.) uważa, że pismo na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniło się, kolejne 38 proc. uważa, że zmieniło się na lepsze, a tylko 6 proc. jest zdania, że „zmieniło się na gorsze, poziom tytułu obniżył się”.

Doceniacie nas Państwo przy tym przede wszystkim za różnorodność tematyczną (36 proc. wskazań) oraz interesujące artykuły (23 proc.). Zaraz potem chwalicie nas za zrozumiały i przystępny język oraz generalnie za dobry poziom.

Wśród opinii czytelników przeważają pozytywne oceny, choć pojawią się i wady. Nie jest ich znowu tak wiele. Dla 7 proc. ankietowanych objętość pisma jest niewystarczająca. Dla kolejnych 4 proc. oferta czytelnicza jest nieciekawa. 3 proc. czytelników zarzuca nam zbyt popularne podejście do treści naukowych. Zapytaliśmy też o to, jakiej tematyki powinno być w piśmie więcej, a jakiej mniej. Wśród spontanicznych odpowiedzi stosunkowo najczęściej pojawiały się astronomia (13 proc. chce czytać jeszcze więcej na ten temat) oraz biologia. Ale też te tematy również czytelnicy wymieniali jako te, których chcą mniej w „Wiedzy i Życiu”.

Wydanie cyfrowe

Czytelnicy „Wiedzy i Życia” raczej rzadko korzystają ze strony www.wiz.pl. Ponad połowa (56 proc.) przyznaje, że nie korzysta z niej w ogóle. Istotnie częściej do odwiedzania strony internetowej przyznają się osoby w wieku 35–44 lata. Jednocześnie czytelnicy najczęściej (60 proc.) wskazują stronę www.wiz.pl, jako odpowiednie miejsce dostępu do treści pisma. Dużą popularnością (40 proc.) cieszy się również idea płatnego dostępu do przeszłych i obecnych zasobów „Wiedzy i Życia” w formie cyfrowej.

Najmłodsi z czytelników (do 34 r.ż.) istotnie częściej wskazują na media społecznościowe (Facebook, Instagram) jako pożądany punkt styczności z czasopismem, zaś osoby nieco starsze (35–44 lata) na udźwiękowione teksty oraz wydanie w formie pdf/epub/mobi.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim czytelnikom, którzy zechcieli poświęcić swój czas na wypełnienie ankiety. Dzięki Państwa odpowiedziom pozyskaliśmy wiele cennych informacji. Wykorzystamy je na pewno przy pracy nad kolejnymi wydaniami „Wiedzy i Życia”.

01.01.2021 Numer 1/2021

Czytaj także

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną