Strona główna

Puzeland

Numer 2/2021
Labirynt Labirynt Wiedza i Życie
Bez trójekWiedza i Życie Bez trójek
ArmadaWiedza i Życie Armada
Tylko słowoWiedza i Życie Tylko słowo

Labirynt

Narysuj trasę przejazdu przez sieć ulic – od wjazdu w lewym dolnym rogu do wyjazdu w prawym górnym. Trasa powinna przechodzić przez wszystkie skrzyżowania ze strzałkami – zawsze zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę.

Bez trójek

W każdej białej kratce powinno znaleźć się kółko lub kreska. Należy je rozmieścić tak, aby w żadnym wierszu, kolumnie ani w żadnej linii ukośnej wzdłuż przekątnych pól trzy kolejne znaki nie były takie same.

Armada

Większą niż w tradycyjnej bitwie morskiej flotę (5-masztowiec, dwa 4-masztowce, trzy 3-masztowce, cztery 2-masztowce i pięć 1-masztowców) należy rozmieścić na tradycyjnym akwenie (10 × 10) tak, aby żadne dwa okręty ze sobą nie sąsiadowały, czyli na polach stykających się – nawet tylko rogiem – nie może być dwóch jednostek. Liczby przy brzegu diagramu oznaczają, ile pól w danym wierszu lub kolumnie powinny zająć okręty. Na dobry początek ujawniony jest fragment jednej jednostki (śródokręcie) oraz dwa wodne pola (fale), których okręty nie mogą zająć.

Tylko słowo

Do odgadnięcia jest sekretne słowo (znany rzeczownik pospolity w pierwszym przypadku liczby pojedynczej) złożone z sześciu różnych liter. Kluczem do tego są dwa wyrazy pomocnicze i liczba umieszczona obok każdego z nich. Liczba oznacza, ile liter sekretnego słowa znajduje się w wyrazie pomocniczym. Sekretne słowo nie zawiera innych liter niż te, które są w wyrazach pomocniczych.

***

Rozwiązania w następnym numerze.

01.02.2021 Numer 2/2021

Czytaj także

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną