Strona główna

Konferencja „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”

Numer 12/2018
23 października w Warszawie odbyła się XXII edycja konferencji „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”, cieszącego się wciąż rosnącą popularnością wydarzenia dedykowanego praktycznym aspektom planowania badań empirycznych i zastosowaniom różnych metod analizy danych w badaniach naukowych.

Organizator – firma StatSoft Polska, ekspert w obszarze analityki danych oraz dystrybutor programów z rodziny Statistica – zaprosił znakomite grono prelegentów, zajmujących się zarówno teoretycznymi podstawami metod ilościowych, jak i stosujących je z powodzeniem w praktyce. Podczas konferencji zaprezentowano przykłady innowacyjnych rozwiązań wybranych problemów badawczych, koncentrując się na praktycznych zagadnieniach związanych z analizą danych w nauce i przemyśle.

Program konferencji był niezwykle różnorodny. Prof. Wojciech Fendler zaprezentował efekty prac przeprowadzonych wspólnie z badaczami z Dana Farber Cancer Institute, w których wykorzystano procedurę walidacji mikroRNA jako biomarkerów raka jajnika. Przedstawił algorytm tworzenia narzędzi diagnostycznych użytecznych w onkologii i zwrócił uwagę na potencjalne pułapki i zagrożenia napotykane podczas analizy zbiorów danych. Wystąpienie dr Małgorzaty Misztal z Uniwersytetu Łódzkiego skupiło uwagę słuchaczy na korzyściach płynących z wizualizacji wyników liniowych metod ordynacyjnych (analizy głównych składowych i analizy redundancji). Z kolei prezentacja dr Lucyny Błażejczyk-Majki z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu „Zastosowanie analizy skupień w przypadku zmiennych wyrażonych na skali porządkowej” zwróciła uwagę m.in. na normalizację zmiennych i dobór zmiennych diagnostycznych, przygotowanie macierzy odległości oraz problem związany ze wskazaniem najlepszego wyniku grupowania.

Pozostałe dwa wystąpienia wiązały się z stosowaniem metod statystycznej analizy danych w procesach produkcyjnych. Przedstawiciel Gedeon-Richter Polska – dr Michał Teżyk – zaprezentował słuchaczom praktyczne zastosowanie metodologii planowania eksperymentu w tzw. budowaniu zrozumienia procesu wytwarzania tabletek niepowlekanych w myśl koncepcji „Quality by Design”, czyli „jakości przez projekt”. W wyniku zastosowania metodologii DOE opracowano modele statystyczne przedstawiające wpływ parametrów procesu na wartości parametrów CQAs tabletek niepowlekanych. Z kolei dr inż. Krzysztof Krystosiak (Politechnika Warszawska i Masterpress S.A.) zaprezentował praktyczne zastosowanie metod predykcji istotnych parametrów nawijania zwoju etykiet w formie rękawa, z wykorzystaniem technik eksploracji danych oraz uczenia maszynowego.

Dla licznie przybyłych uczestników konferencja była doskonałą okazją do zapoznania się z rozmaitymi możliwościami praktycznego zastosowania analiz danych w środowisku programu Statistica. Więcej informacji oraz materiały z konferencji można znaleźć na stronie StatSoft Polska.

01.12.2018 Numer 12/2018

Czytaj także

Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną