Strona główna

Liczby

Numer 1/2016

Jak wykazały badania satelitarne (zdjęcia mikrofalowe), pod piaskami Sahary znajduje się koryto 520-kilometrowej rzeki sprzed 5000 lat. Biegła z Atlasu do Atlantyku.

11–25% ludzi umiera na nowotwory, a słoni mniej niż 5%. U tych ostatnich występuje bowiem przynajmniej 20 wersji genu p53 – kodowane przez niego białko inicjuje naprawę DNA, a nawet zmusza komórki do samobójczej śmierci.

01.01.2016 Numer 1/2016

Czytaj także