Strona główna

Wizyta domowa: czwartek, 10 czerwca

Wikipedia
Jakie kłopoty napotykał Stanisław Lem w związku ze swoim pochodzeniem? Jak walczył z cenzurą? Ile wątków o ochronie środowiska znajdziemy w jego twórczości? O tym mówić będą jutro prof. Agnieszka Gajewska z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr hab. Kamila Budrowska z Uniwersytetu w Białymstoku.

Agnieszka Gajewska jest profesorką literaturoznawstwa, autorką książek, m.in. „Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema” (2016). Kieruje Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. Jesienią tego roku w Wydawnictwie Literackim ukaże się jej biografia Stanisława Lema.


Prof. dr hab. Kamila Budrowska jest kierowniczką Katedry Badań Porównawczych i Edytorstwa. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2019 r. przebywała na stażu naukowym na Columbia University w Nowy Jorku. Interesuje się związkami między literaturą a polityką, cenzurą oraz edytorstwem naukowym. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym 4 monografii. Ostatnio opublikowała „Writers, Literature and Censorship in Poland. 1948 – 1958”.

Spotkanie „Lem ukryty, Lem odkryty” moderować będzie Maria Świetlik.

Zapraszają Nowy Teatr, Wolne Lektury i Nowa Księgarnia.

____________________________________________

termin: czwartek, 10 czerwca, godz. 19
link do wydarzenia:
https://www.facebook.com/MCKNowyTeatr
https://www.youtube.com/channel/UC8tQ54NHy56gWhlwMmOZwbA

Czytaj także

Reklama
Reklama