Strona główna

Drodzy Czytelnicy!

Numer 9/2021
Wiedza i Życie
Numer wrześniowy jutro na www.wiz.pl, w środę w punktach sprzedaży. Do lektury zaprasza redaktor naczelna dr n. biol. Olga Orzyłowska-Śliwińska.

Naszą planetę cały czas bombardują meteoryty. Okazuje się, że miały one wpływ na przebieg ewolucji gatunków roślin i zwierząt, a analiza składu tych kosmicznych przybyszów pozwala na uzyskanie ważnych informacji o historii wszechświata oraz Układu Słonecznego. Opowiada o tym w swoim artykule Mirosław Dworniczak. Ewolucji podlegała też sama Ziemia. Czy wiedzą Państwo, jak powstała Europa? Jej dzieje geologiczne są długie i pełne przygód – o tym więcej na s. 44. Zmieniały się też ryby. Niektóre z nich dobrze czują się dziś na lądzie.

25.08.2021 Numer 9/2021

Czytaj także