Strona główna

Puzeland

Numer 11/2021
Shutterstock

Sudukos

Do pustych kratek należy wpisać cyfry od 1 do 6 tak, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdej kolorowej „działce” znalazło się sześć różnych cyfr. Jeśli w rozwiązaniu w co najmniej trzech kolejnych polach – poziomych, pionowych lub ukośnych – są wyłącznie liczby parzyste lub wyłącznie nieparzyste, to pola te połączone są linią.

Marek PenszkoSudukos

Światłocienie

Chodzi o podzielenie diagramu wzdłuż przerywanych linii na działki, czyli wielokąty.

01.11.2021 Numer 11/2021

Czytaj także