człowiek
Autor: Irmina Salska | dodano: 2012-06-11
Altruizm - czy to tylko pozory?

Pieski preriowe ostrzegają stado o niebezpieczeństwie, choć takie zachowanie zwiększa ryzyko, że strażnicy sami staną się ofiarą drapieżnika. Lwice karmią czasem własnym mlekiem młode innej samicy. Kobiety z wenezuelskiego plemienia Ye'kwana opiekują się nie swoimi dziećmi i pomagają uprawiać cudze pola. Czy kryje się za tym altruizm?

Czym jest zachowanie altruistyczne? W ujęciu biologicznym przez altruizm rozumie się każde zachowanie, które wiążąc się z kosztami dla dawcy, przynosi korzyści biorcy. W kategoriach ewolucyjnych koszty ponoszone przez pierwszego i zyski drugiego mierzone są zawsze poprzez sukces reprodukcyjny, czyli liczbę kopii materiału genetycznego przeka- zanych następnym pokoleniom, i określane mianem fitness.

Według Darwina motorem ewolucji jest rywalizacja międzyosobnicza, a nie poświęcanie się dla cudzego dobra. Tak rozumując, można by oczekiwać, że jeśli nawet kiedykolwiek zachowania altruistyczne zaistniały, to powinny już dawno zniknąć. Skoro zatem nadal możemy je obserwować, pojawia się pewien problem związany z teorią selekcji naturalnej. Wypada przecież w jakiś sposób wytłumaczyć ewolucję zachowania, dzięki której sukces reprodukcyjny innych osobników zwiększa się kosztem własnego.

Krewniacza samolubność genów

Wytłumaczenia tego paradoksu podjął się m.in. brytyjski biolog, prof. William "Bill" Hamilton, uważany za naj- większego ewolucjonistę XX wieku. Uważał on, że korzyści mogą odnosić te osobniki, które "altruistycznie" pomagają swoim krewnym (a więc osobnikom, z którymi dzielą pewną pulę genów). Skoro zysk z altruizmu mierzony jest liczbą pozostawionych po sobie genów, a nie licznością własnego potomstwa - tłumaczył - osobnik może odnieść sukces na dwa sposoby: bezpośrednio, przekazując geny potomstwu, lub pośrednio, wspierając reprodukcję "krewnych". W mniemaniu badacza pojęcie fitness zawiera więc w sobie dwa komponenty - bezpośredni (direct fitness) oraz pośredni (indirect fitness). Razem tworzą one inclusive fitness (czasem tłumaczone jako łączny fitness).

W ujęciu Hamiltona altruizm mógł ewoluować w darwinowskim świecie, ponieważ pozwalał na osiągnięcie większego sukcesu określonej, spokrewnionej grupie niż "obcym".

Uczony opisał nawet warunki, jakie muszą być spełnione, aby zachowanie altruistyczne mogło zaistnieć: zysk dla dawcy-altruisty (pomniejszony o prawdopodobieństwo dzielenia wspólnych genów), musi być większy niż potencjalne koszty. Innymi słowy, jest to logiczny bilans zysków i strat, z uwzględnieniem stopnia pokrewieństwa między dawcą i biorcą. Konsekwencją teorii Hamiltona (znanej w biologii także jako dobór krewniaczy) jest jednak oczekiwanie, że należy zachowywać się altruistycznie tylko w stosunku do osób, z którymi dzieli się geny. Co więcej, skoro prawdopodobieństwo współdzielenia genów jest odwrotnie proporcjonalne do stopnia pokrewieństwa, w naszych altruistycznych zachowaniach powinniśmy preferować bliższych krewnych niż dalszych.

W ten oto sposób możemy odpowiedzieć sobie, dlaczego (i kiedy) wspomniane wcześniej pieski preriowe podnoszą alarm. Dokładniejsze badania wykazały, że robią to chętniej, kiedy w pobliżu są bliscy krewni, a już nie tak chętnie, kiedy żadnych krewnych nie ma. W tym kontekście wątpliwy wydaje się także altruizm lwic. Okazuje się, że karmiąc dzieci swoich sióstr z jednego stada, zwiększają swój inclusive fitness i przyczyniają się do przedłużenia linii genów, które współdzielą ze swoimi siostrzeńcami i siostrzenicami. Identyczne wyjaśnienie altruistycznych relacji można także wysnuć dla kobiet z plemienia Ye'kwana - najwięcej czasu spędzają one ze swoimi siostrami, kuzynkami i babciami, im właśnie pomagając najchętniej. Ale co z pomocą niesioną tym, którzy krewnymi nie są?

Matka lepsza niż teściowa

Krewniacze korzenie altruizmu najlepiej widać na przykładzie roli babć w wychowaniu wnucząt. Większość badań potwierdza, że obecność babci ze strony matki znacznie zwiększa szanse przeżycia dziecka, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia. Odwrotnie niż w przypadku, gdy w domu poza rodzicami mieszka babka ze strony ojca. Z analizy historycznych danych demograficznych z rejonu Krummhörn w Niemczech wynika, że w pierwszym miesiącu życia umierało w takich rodzinach niemal dwukrotnie więcej dzieci niż tam, gdzie babć w ogóle nie było.

Ewolucyjne wyjaśnienie jest proste. Matka matki wie, że potomek nosi przynajmniej 1/4 jej własnych genów, warto zatem w niego inwestować. Co innego teściowa. Ona nie może być pewna, czy wnuk jest rzeczywiście "dziełem" jej syna. Zatem - przynajmniej na początku - jej nieufność wobec matki i wnuczka może znacznie pogarszać stosunki rodzinne, nie mówiąc już o nastroju, i przyczyniać się do wzrostu poziomu stresu u matki i ryzyka śmierci u dziecka.

Ząb za ząb, przysługa za przysługę

U pawianów, kiedy samica jest w rui, dominujący samiec często blokuje innym dostęp do swojej wybranki. Zdarza się wówczas, że samce z dolnych szczebli drabiny hierarchii łączą siły, by zwiększyć swoje szanse przekazania genów. Osobno nie miałyby szans. Odważają się porwać na taki czyn tylko przy pomocy "kolegów". Samiec pomocnik naraża więc własne życie, podczas gdy to inny osobnik zapładnia samicę. Altruizm? Niekoniecznie. Pawiany liczą na to, że później role mogą się odwrócić i uprzedni beneficjent odwzajemni przysługę.

Więcej w miesięczniku „Wiedza i Życie" nr 03/2007 »
Drukuj »
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Aktualne numery
05/2020
04/2020
Kalendarium
Maj
25
W 1965 r. został wystrzelony amerykański satelita Pegasus 2.
Warto przeczytać
Sądzisz, że świadomie kierujesz swoim życiem, podejmujesz racjonalne decyzje i z rozwagą kształtujesz swoje relacje z innymi? Jeśli tak, jesteś w błędzie. Słynny naukowiec, Leonard Mlodinow odkrywa przed czytelnikami zaskakujące i egzotyczne siły działające pod powierzchnią naszych umysłów

WSPÓŁPRACUJEMY
Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło

Autor: Irmina Salska | dodano: 2012-06-11
Altruizm - czy to tylko pozory?

Pieski preriowe ostrzegają stado o niebezpieczeństwie, choć takie zachowanie zwiększa ryzyko, że strażnicy sami staną się ofiarą drapieżnika. Lwice karmią czasem własnym mlekiem młode innej samicy. Kobiety z wenezuelskiego plemienia Ye'kwana opiekują się nie swoimi dziećmi i pomagają uprawiać cudze pola. Czy kryje się za tym altruizm?

Czym jest zachowanie altruistyczne? W ujęciu biologicznym przez altruizm rozumie się każde zachowanie, które wiążąc się z kosztami dla dawcy, przynosi korzyści biorcy. W kategoriach ewolucyjnych koszty ponoszone przez pierwszego i zyski drugiego mierzone są zawsze poprzez sukces reprodukcyjny, czyli liczbę kopii materiału genetycznego przeka- zanych następnym pokoleniom, i określane mianem fitness.

Według Darwina motorem ewolucji jest rywalizacja międzyosobnicza, a nie poświęcanie się dla cudzego dobra. Tak rozumując, można by oczekiwać, że jeśli nawet kiedykolwiek zachowania altruistyczne zaistniały, to powinny już dawno zniknąć. Skoro zatem nadal możemy je obserwować, pojawia się pewien problem związany z teorią selekcji naturalnej. Wypada przecież w jakiś sposób wytłumaczyć ewolucję zachowania, dzięki której sukces reprodukcyjny innych osobników zwiększa się kosztem własnego.

Krewniacza samolubność genów

Wytłumaczenia tego paradoksu podjął się m.in. brytyjski biolog, prof. William "Bill" Hamilton, uważany za naj- większego ewolucjonistę XX wieku. Uważał on, że korzyści mogą odnosić te osobniki, które "altruistycznie" pomagają swoim krewnym (a więc osobnikom, z którymi dzielą pewną pulę genów). Skoro zysk z altruizmu mierzony jest liczbą pozostawionych po sobie genów, a nie licznością własnego potomstwa - tłumaczył - osobnik może odnieść sukces na dwa sposoby: bezpośrednio, przekazując geny potomstwu, lub pośrednio, wspierając reprodukcję "krewnych". W mniemaniu badacza pojęcie fitness zawiera więc w sobie dwa komponenty - bezpośredni (direct fitness) oraz pośredni (indirect fitness). Razem tworzą one inclusive fitness (czasem tłumaczone jako łączny fitness).

W ujęciu Hamiltona altruizm mógł ewoluować w darwinowskim świecie, ponieważ pozwalał na osiągnięcie większego sukcesu określonej, spokrewnionej grupie niż "obcym".

Uczony opisał nawet warunki, jakie muszą być spełnione, aby zachowanie altruistyczne mogło zaistnieć: zysk dla dawcy-altruisty (pomniejszony o prawdopodobieństwo dzielenia wspólnych genów), musi być większy niż potencjalne koszty. Innymi słowy, jest to logiczny bilans zysków i strat, z uwzględnieniem stopnia pokrewieństwa między dawcą i biorcą. Konsekwencją teorii Hamiltona (znanej w biologii także jako dobór krewniaczy) jest jednak oczekiwanie, że należy zachowywać się altruistycznie tylko w stosunku do osób, z którymi dzieli się geny. Co więcej, skoro prawdopodobieństwo współdzielenia genów jest odwrotnie proporcjonalne do stopnia pokrewieństwa, w naszych altruistycznych zachowaniach powinniśmy preferować bliższych krewnych niż dalszych.

W ten oto sposób możemy odpowiedzieć sobie, dlaczego (i kiedy) wspomniane wcześniej pieski preriowe podnoszą alarm. Dokładniejsze badania wykazały, że robią to chętniej, kiedy w pobliżu są bliscy krewni, a już nie tak chętnie, kiedy żadnych krewnych nie ma. W tym kontekście wątpliwy wydaje się także altruizm lwic. Okazuje się, że karmiąc dzieci swoich sióstr z jednego stada, zwiększają swój inclusive fitness i przyczyniają się do przedłużenia linii genów, które współdzielą ze swoimi siostrzeńcami i siostrzenicami. Identyczne wyjaśnienie altruistycznych relacji można także wysnuć dla kobiet z plemienia Ye'kwana - najwięcej czasu spędzają one ze swoimi siostrami, kuzynkami i babciami, im właśnie pomagając najchętniej. Ale co z pomocą niesioną tym, którzy krewnymi nie są?

Matka lepsza niż teściowa

Krewniacze korzenie altruizmu najlepiej widać na przykładzie roli babć w wychowaniu wnucząt. Większość badań potwierdza, że obecność babci ze strony matki znacznie zwiększa szanse przeżycia dziecka, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia. Odwrotnie niż w przypadku, gdy w domu poza rodzicami mieszka babka ze strony ojca. Z analizy historycznych danych demograficznych z rejonu Krummhörn w Niemczech wynika, że w pierwszym miesiącu życia umierało w takich rodzinach niemal dwukrotnie więcej dzieci niż tam, gdzie babć w ogóle nie było.

Ewolucyjne wyjaśnienie jest proste. Matka matki wie, że potomek nosi przynajmniej 1/4 jej własnych genów, warto zatem w niego inwestować. Co innego teściowa. Ona nie może być pewna, czy wnuk jest rzeczywiście "dziełem" jej syna. Zatem - przynajmniej na początku - jej nieufność wobec matki i wnuczka może znacznie pogarszać stosunki rodzinne, nie mówiąc już o nastroju, i przyczyniać się do wzrostu poziomu stresu u matki i ryzyka śmierci u dziecka.

Ząb za ząb, przysługa za przysługę

U pawianów, kiedy samica jest w rui, dominujący samiec często blokuje innym dostęp do swojej wybranki. Zdarza się wówczas, że samce z dolnych szczebli drabiny hierarchii łączą siły, by zwiększyć swoje szanse przekazania genów. Osobno nie miałyby szans. Odważają się porwać na taki czyn tylko przy pomocy "kolegów". Samiec pomocnik naraża więc własne życie, podczas gdy to inny osobnik zapładnia samicę. Altruizm? Niekoniecznie. Pawiany liczą na to, że później role mogą się odwrócić i uprzedni beneficjent odwzajemni przysługę.