nauki ścisłe
Autor: Michał Czerny | dodano: 2012-06-12
Neutrino - banda trojga

(Na zdjęciu: niedaleko miasta Sudbury w kanadyjskim stanie Ontario znajduje się kopalnia Creighton. W jej najgłębszej części umieszczono detektor neutrin - akrylową kulę o średnicy 12 m, wypełnioną tysiącem ton ciężkiej wody i otoczoną 9600 detektorami. Sudbury Neutrino Observatory bada neutrina nadlatujące ze Słońca)

W każdej sekundzie strumień neutrin przeszywa nasze ciała. Aby się przed nim schronić, musielibyśmy wybudować tarczę z ołowiu o grubości... roku świetlnego.

Historia badań neutrin przypomina długotrwałe śledztwo. W sprawach kryminalnych najpierw pojawia się doniesienie o przestępstwie, później ruszają poszukiwania sprawców. Jeżeli uda się ich zidentyfikować i schwytać, rozpracowywane są wszelkie powiązania. Niekiedy próbuje się przeciągnąć przestępców na stronę prawa i wykorzystać ich w charakterze świadków koronnych w celu wyjaśnienia niejasnych wątków. W trakcie śledztwa podejrzenia często padają na niewłaściwe osoby, a prawdziwi przestępcy zaciemniają obraz, milczą lub kierują dochodzenie na złe tory, podsuwając fałszywe tropy. Aby dojść do prawdy, trzeba krok po kroku sprawdzać każdą poszlakę. W badaniach neutrin występowały wszystkie elementy tego scenariusza - śledztwo zaczęło się dawno i trwa do dzisiaj.

Przestępstwo: kradzież energii

W kodeksie praw fizyki jedno z najważniejszych miejsc zajmuje zasada zachowania energii. Mówi ona, że na początku i na końcu każdego izolowanego procesu suma energii wszystkich biorących w nim udział obiektów musi być taka sama. W pierwszych latach ubiegłego wieku Einstein rozszerzył to prawo na zasadę zachowania energii i masy, dowodząc, że ta pierwsza może przechodzić w drugą (i odwrotnie). W tym samym czasie jednak pewne doświadczenia wskazywały, że coś może to prawo łamać.

Początek XX wieku to intensywne badania nad promieniotwórczością naturalną. Jeden z jej typów to promieniowanie beta: jądra niektórych atomów wyrzucają z siebie elektrony, zamieniając się jednocześnie w jądra innych pierwiastków. W ówczesnych eksperymentach mierzono dokładnie masę jądra początkowego, a potem masę jądra końcowego oraz energię wyemitowanego elektronu i zawsze na końcu okazywało się, że jest mniej energii niż na początku! Coś najwyraźniej wykradało ją z procesu. Czyżby zasada zachowania masy-energii w niektórych przypadkach nie obowią- zywała?

Część fizyków (wśród nich sam Niels Bohr) była skłonna zaakceptować tę hipotezę. Nie zgadzał się z nią jednak jeden z twórców nowoczesnej mechaniki kwantowej, Wolfgang Pauli, któremu odrzucenie zasady zachowania energii wydawało się przedwczesne. W grudniu 1930 roku, w liście skierowanym do uczestników konferencji fizyków w Tybindze, napisał, że zasadę tę można uratować, przyjmując obecność w jądrach atomów nieodkrytych cząstek, które w rozpadach beta wylatują wspólnie z elektronami i unoszą część energii. Cząstki te powinny być lekkie (znacznie lżejsze od protonu) i elektrycznie obojętne, dlatego Pauli nazwał je neutronami.

Hipoteza istnienia nieznanej cząstki była krokiem desperackim - tak zresztą określił ją sam jej twórca. A jednak niedługo potem James Chadwick w jądrach atomów rzeczywiście odkrył neutrony. Niestety, szybko stało się jasne, że to nie one są złodziejami energii. Mają zbyt dużą masę (podobną do masy protonu) i nie wylatują z jąder podczas rozpadów beta. Pierwszy podejrzany okazał się niewinny.

W tym momencie do śledztwa włączył się inny z gigantów XX-wiecznej fizyki - Enrico Fermi. W 1932 roku doszedł on do wniosku, że w trakcie rozpadu beta neutron w jądrze atomu przekształca się w proton i wyrzuca elektron oraz jeszcze jedną cząstkę. To właśnie ta cząstka, którą Fermi nazwał neutrinem, kradnie energię. Za rozpad beta odpowiedzialne jest nieznane wcześniej oddziaływanie. Fermi nadał mu nazwę oddziaływania słabego, ze względu na jego bardzo mały zasięg, mniejszy nawet od promienia jądra atomowego. Wyniki swoich rozważań i obliczeń Fermi wysłał do najpoważniejszego pisma naukowego "Nature", ale redakcja... odrzuciła artykuł, uznając go za zbyt spekulatywny!

Sprawca nie do wykrycia

Coraz więcej fizyków akceptowało jednak istnienie neutrin, choć ciągle nie udawało się ich zaobserwować. Ze względu na niewielki zasięg oddziaływania słabego prawdopodobieństwo, że zajdzie reakcja neutrina z jakąś inną cząstką, jest niezwykle małe. Innymi słowy, materia jest dla neutrin praktycznie przezroczysta.

Więcej w miesięczniku „Wiedza i Życie" nr 06/2007 »
Drukuj »
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Aktualne numery
01/2021
12/2020
Kalendarium
Styczeń
25
W 1983 r. wystrzelono amerykańsko-europejskiego satelitę IRAS, pierwszego przeznaczonego do badań promieniowania podczerwonego.
Warto przeczytać
Fizyka kwantowa jest dziwna. Reguły świata kwantowego, według których działa świat na poziomie atomów i cząstek subatomowych, nie są tymi samymi regułami, które obowiązują w dobrze znanym nam świecie codziennych doświadczeń - regułami, które kojarzymy ze zdrowym rozsądkiem.

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło

Autor: Michał Czerny | dodano: 2012-06-12
Neutrino - banda trojga

(Na zdjęciu: niedaleko miasta Sudbury w kanadyjskim stanie Ontario znajduje się kopalnia Creighton. W jej najgłębszej części umieszczono detektor neutrin - akrylową kulę o średnicy 12 m, wypełnioną tysiącem ton ciężkiej wody i otoczoną 9600 detektorami. Sudbury Neutrino Observatory bada neutrina nadlatujące ze Słońca)

W każdej sekundzie strumień neutrin przeszywa nasze ciała. Aby się przed nim schronić, musielibyśmy wybudować tarczę z ołowiu o grubości... roku świetlnego.

Historia badań neutrin przypomina długotrwałe śledztwo. W sprawach kryminalnych najpierw pojawia się doniesienie o przestępstwie, później ruszają poszukiwania sprawców. Jeżeli uda się ich zidentyfikować i schwytać, rozpracowywane są wszelkie powiązania. Niekiedy próbuje się przeciągnąć przestępców na stronę prawa i wykorzystać ich w charakterze świadków koronnych w celu wyjaśnienia niejasnych wątków. W trakcie śledztwa podejrzenia często padają na niewłaściwe osoby, a prawdziwi przestępcy zaciemniają obraz, milczą lub kierują dochodzenie na złe tory, podsuwając fałszywe tropy. Aby dojść do prawdy, trzeba krok po kroku sprawdzać każdą poszlakę. W badaniach neutrin występowały wszystkie elementy tego scenariusza - śledztwo zaczęło się dawno i trwa do dzisiaj.

Przestępstwo: kradzież energii

W kodeksie praw fizyki jedno z najważniejszych miejsc zajmuje zasada zachowania energii. Mówi ona, że na początku i na końcu każdego izolowanego procesu suma energii wszystkich biorących w nim udział obiektów musi być taka sama. W pierwszych latach ubiegłego wieku Einstein rozszerzył to prawo na zasadę zachowania energii i masy, dowodząc, że ta pierwsza może przechodzić w drugą (i odwrotnie). W tym samym czasie jednak pewne doświadczenia wskazywały, że coś może to prawo łamać.

Początek XX wieku to intensywne badania nad promieniotwórczością naturalną. Jeden z jej typów to promieniowanie beta: jądra niektórych atomów wyrzucają z siebie elektrony, zamieniając się jednocześnie w jądra innych pierwiastków. W ówczesnych eksperymentach mierzono dokładnie masę jądra początkowego, a potem masę jądra końcowego oraz energię wyemitowanego elektronu i zawsze na końcu okazywało się, że jest mniej energii niż na początku! Coś najwyraźniej wykradało ją z procesu. Czyżby zasada zachowania masy-energii w niektórych przypadkach nie obowią- zywała?

Część fizyków (wśród nich sam Niels Bohr) była skłonna zaakceptować tę hipotezę. Nie zgadzał się z nią jednak jeden z twórców nowoczesnej mechaniki kwantowej, Wolfgang Pauli, któremu odrzucenie zasady zachowania energii wydawało się przedwczesne. W grudniu 1930 roku, w liście skierowanym do uczestników konferencji fizyków w Tybindze, napisał, że zasadę tę można uratować, przyjmując obecność w jądrach atomów nieodkrytych cząstek, które w rozpadach beta wylatują wspólnie z elektronami i unoszą część energii. Cząstki te powinny być lekkie (znacznie lżejsze od protonu) i elektrycznie obojętne, dlatego Pauli nazwał je neutronami.

Hipoteza istnienia nieznanej cząstki była krokiem desperackim - tak zresztą określił ją sam jej twórca. A jednak niedługo potem James Chadwick w jądrach atomów rzeczywiście odkrył neutrony. Niestety, szybko stało się jasne, że to nie one są złodziejami energii. Mają zbyt dużą masę (podobną do masy protonu) i nie wylatują z jąder podczas rozpadów beta. Pierwszy podejrzany okazał się niewinny.

W tym momencie do śledztwa włączył się inny z gigantów XX-wiecznej fizyki - Enrico Fermi. W 1932 roku doszedł on do wniosku, że w trakcie rozpadu beta neutron w jądrze atomu przekształca się w proton i wyrzuca elektron oraz jeszcze jedną cząstkę. To właśnie ta cząstka, którą Fermi nazwał neutrinem, kradnie energię. Za rozpad beta odpowiedzialne jest nieznane wcześniej oddziaływanie. Fermi nadał mu nazwę oddziaływania słabego, ze względu na jego bardzo mały zasięg, mniejszy nawet od promienia jądra atomowego. Wyniki swoich rozważań i obliczeń Fermi wysłał do najpoważniejszego pisma naukowego "Nature", ale redakcja... odrzuciła artykuł, uznając go za zbyt spekulatywny!

Sprawca nie do wykrycia

Coraz więcej fizyków akceptowało jednak istnienie neutrin, choć ciągle nie udawało się ich zaobserwować. Ze względu na niewielki zasięg oddziaływania słabego prawdopodobieństwo, że zajdzie reakcja neutrina z jakąś inną cząstką, jest niezwykle małe. Innymi słowy, materia jest dla neutrin praktycznie przezroczysta.