Człowiek

Polskie władczynie łoża i tronu

Jak żyły polskie władczynie z Europy

Numer 12/2017
Jadwiga Andegaweńska, pierwsza ­kobieta król w Polsce, rządziła wspólnie z Władysławem Jagiełłą. Jadwiga Andegaweńska, pierwsza ­kobieta król w Polsce, rządziła wspólnie z Władysławem Jagiełłą. Wikipedia
Przybywając do Polski, musiały pokonać nie tylko barierę językową, lecz także obyczajową, a nawet religijną. Praktycznie uzależnione były od nowego otoczenia, najczęściej niechętnego obcej. Niektóre wywoływały wręcz istną furię wśród dostojników królewskich świeckich i kościelnych. Głównie dlatego, że przewyższały ich wykształceniem.
Elżbieta, żona Kazimierza Jagiellończyka.Biblioteka Narodowa w Warszawie Elżbieta, żona Kazimierza Jagiellończyka.

Przyjeżdżały do Polski w wyniku politycznych ustaleń, traktatów, sojuszy, aby zapewnić tutejszemu władcy następcę tronu, ewentualnie gwarantować jakiś układ militarny i… dostarczyć posag. Żony władców. Królowe i księżne. Więcej od nich w zasadzie nie wymagano. W średniowieczu poza rodzeniem dzieci obarczano je niekiedy zajmowaniem się gospodarką księstwa czy królestwa. Bo małżonek przecież wojował, prowadził mniej lub bardziej udane kampanie, czasem wymierzone w ojczyznę własnej żony, zmuszając ją wtedy, aby radośnie witała zwycięzcę swojego ojca czy brata lub koiła rany i frustracje po klęsce zadanej przez jej najbliższych.

01.12.2017 Numer 12/2017

Czytaj także