Człowiek

Nauka puka do drzwi: czwartek, 29 kwietnia

Shutterstock
Czym jest dialog z chrześcijanami dla Żydów? I dla Żydów w Polsce, niewielkiej religijnej mniejszości otoczonej dominującym katolicyzmem? O tym rozmawiać będą prof. Stanisław Krajewski z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zuzanna Radzik – wiceprezeska Forum Dialogu.
Prof. Stanisław Krajewski dialogiem z chrześcijanami zajmuje się od dziesięcioleci To aktywny uczestnik odrodzenia życia żydowskiego w Polsce jeszcze przed rokiem 1989, później czynny w żydowskim życiu organizacyjnym. Jest współtwórcą Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, której współprzewodniczy od niemal 30 lat. Współtworzył wystawę „Powojnie” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Autor książek i artykułów dotyczących logiki, filozofii matematyki, judaizmu, historii i doświadczeń Żydów, dialogu międzyreligijnego. Wśród jego książek są: „Żydzi, judaizm, Polska” (1997), „54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas” (2004), „Poland and the Jews. Reflections of a Polish Polish Jew” (2005), „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła” (2007), „Nasza żydowskość” (2010), „Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijaństwu, What I Owe to Interreligious Dialogue and Christianity” (2017), „Żydzi w Polsce – i w Tatrach też” (2019), a także „Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne: od mechanicyzmu do postmodernizmu” (2003) oraz „Czy matematyka jest nauką humanistyczną?” (2011).

Zuzanna Radzik to absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Stała współpracowniczka „Tygodnika Powszechnego” i autorka książek na temat roli kobiet w Kościele katolickim. Laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej za wieloletnią działalność na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz zaangażowanie w feminizm katolicki.

Rozmowa jest pierwszą w nowym cyklu comiesięcznych spotkań Wspólne Dziedzictwo: rozmowy o relacjach chrześcijańsko-żydowskich organizowanym przez Forum Dialogu. Program współfinansowany przez Dutch Jewish Humanitarian Fund oraz Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu.


____________________________________________

termin: czwartek, 29 kwietnia, godz. 19
rejestracja
zdjęcie: Shutterstock

Czytaj także

Reklama
Reklama