Człowiek

Ratujmy mężczyzn

Numer 3/2016
Shutterstock
Wywiad z dr n. med. Ewą Kempisty-Jeznach, lekarzem medycyny męskiej
Korzyści z optymalnego stężenia testosteronu w organizmie; po lewej osoba mająca za niski poziom tego hormonu.Shutterstock Korzyści z optymalnego stężenia testosteronu w organizmie; po lewej osoba mająca za niski poziom tego hormonu.

Większość Pani pacjentów ma obniżony poziom testosteronu. Jakie są zatem prawidłowe stężenia tego hormonu?
Normy testosteronu zależą od przyjętych przez laboratorium jednostek, co jest dla mężczyzny nieco mylące. Najczęściej używaną normą na świecie są nanogramy na mililitr. I tak poziomy mieszczące się w granicach 3,5–8,6 uważa się za prawidłowe. Oczywiście z wiekiem poziom testosteronu spada, ale nadal powinien utrzymywać się w granicach normy. Jeśli w laboratorium stosuje się inne jednostki, należy poprosić personel o ich przeliczenie.

01.03.2016 Numer 3/2016

Czytaj także