Człowiek

Wydarzenia

Numer 3/2016
materiały prasowe

Pomaganie jest dziecinnie proste

Fundusze zebrane dzięki kampanii 1% Polski Czerwony Krzyż przekaże na pomoc najuboższym dzieciom, które przebywają pod jego opieką. Obecnie w Polsce blisko 1 000 000 dzieci potrzebuje wsparcia. PCK od 14 lat prowadzi program „Godne Dzieciństwo” oferujący kompleksową opiekę. W jego ramach stwarza szansę na zaspokojenie podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty, a w rezultacie na uniknięcie pokoleniowej biedy i lepszy start w dorosłość.

01.03.2016 Numer 3/2016

Czytaj także