Człowiek

Zdradzi cię głos

Shutterstock
Czy wysokość tonu głosu jest powiązana z konkretnymi cechami osobowości? Międzynarodowy zespół z University of Göttingen wykrył taki związek i opisał go w „Journal of Research in Personality”.

Badanie przeprowadzono z udziałem ponad 2 tys. osób z czterech krajów. Wypełniali oni kwestionariusz osobowościowy i przekazywali naukowcom zapis swojego głosu. By uniknąć subiektywnych ocen, wysokość czy „głębokość” tonu głosu mierzył program komputerowy. Kwestionariusze pozwalały badaczom określić cechy osobowości (należące do tzw. wielkiej piątki: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność), jak i skłonność osoby do dominacji oraz jej postawę, pragnienia i oczekiwania w relacjach seksualnych.

O ile nie znaleziono jednoznacznych zależności między wysokością głosu a takimi cechami osobowości, jak neurotyczność, otwartość, ugodowość i sumienność, o tyle badanie pokazało, że ludzie mówiący niższym głosem są bardziej dominujący, ekstrawertyczni (a zatem towarzyscy, aktywni, poszukujący, asertywni) i skłonniejsi do niezobowiązujących relacji seksualnych. Przy czym dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Wygląda na to, że głos cię zdradzi, zanim zdradzisz.

____________________________________________

źródło: Science Daily

Czytaj także

Reklama
Reklama