Człowiek

Potomkowie Czarnobyla

Jakie geny mają dzieci Czarnobyla

Numer 6/2021
Dzieci mieszkające na terenach skażonych poddawane są fizjoterapii w ośrodkach rehabilitacyjnych. Dzieci mieszkające na terenach skażonych poddawane są fizjoterapii w ośrodkach rehabilitacyjnych. Reuters/Forum
Od katastrofy reaktora atomowego w Czarnobylu minęło 35 lat. Ci, którym udało się przeżyć, ze strachem zastanawiali się, jak napromieniowanie wpłynęło na ich zdrowie i czy kolejnym pokoleniom nie zostaną przekazane mutacje genetyczne.

Na skutek awarii reaktora numer 4 zginęło dwóch pracowników elektrowni i 28 strażaków, u których zdiagnozowano ostrą chorobę popromienną. U osób napromieniowanych mniejszą dawką skutki zaczęły pojawiać się po jakimś czasie. Promieniowanie jonizujące prowadziło do uszkodzeń DNA, a radioaktywny jod, wydobywający się z uszkodzonego reaktora, wywoływał raka tarczycy ok. 5 lat od wybuchu. Pojawiały się też doniesienia wskazujące na zwiększone ryzyko zachorowania na białaczki i choroby sercowo-naczyniowe.

25.05.2021 Numer 6/2021

Czytaj także