Człowiek

Człowiek: nowy typ

Numer 8/2021
Cyfrowa rekonstrukcja żuchwy Człowieka z Nesher Ramla. Cyfrowa rekonstrukcja żuchwy Człowieka z Nesher Ramla. Tel Aviv University
Odkrycie nowego typu homo w Izraelu dowodzi, że Lewant był tyglem, w którym różne populacje ludzkie mieszały się ze sobą, aby później rozprzestrzenić się po całym Starym Świecie.

Na stanowisku Nesher Ramla badacze z Uniwersytetu Telawiwskiego i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie znaleźli narzędzia kamienne i kości ludzkie sprzed 120–140 tys. lat. Izraelscy antropolodzy stwierdzili, że to nowy typ wczesnego człowieka, którego zęby i żuchwa przypominają neandertalskie, ale kształt czaszki jest bardziej podobny do archaicznych populacji Homo sapiens w Azji.

Do tej pory naukowcy byli przekonani, że neandertalczycy wyewoluowali w Europie, a małe ich grupy wyemigrowały na południe, uciekając przed lodowcami ok.

01.08.2021 Numer 8/2021

Czytaj także