Człowiek

Amisze: życie poza współczesnością

Amisze: jak żyją poza współczesnością

Numer 8/2021
Rodziny amiszów żyją od wieków tym samym rytmem, z dala od nowoczesnego świata i jego wygód. Cenią prostotę, pracę i wspólnotę. Rodziny amiszów żyją od wieków tym samym rytmem, z dala od nowoczesnego świata i jego wygód. Cenią prostotę, pracę i wspólnotę. Forum
Przez jednych uznawani są za relikt przeszłości, gdyż ze względu na swoje tradycje, ubiór i styl życia nie pasują do nowoczesnego świata. Inni podziwiają ich ze względu na prostotę życia. Skąd się wzięli? Jak radzą sobie z życiem bez współczesnych wygód?
Amisze pomagają sobie we wszystkim. Tu wspólnie budują stodołę dla jednego z członków społeczności.Getty Images Amisze pomagają sobie we wszystkim. Tu wspólnie budują stodołę dla jednego z członków społeczności.

Amisze mieszkają głównie w Stanach Zjednoczonych, chociaż też w Kanadzie i Ameryce Środkowej. W Polsce obecnie mamy zaledwie jedną rodzinę – to Jakub i Anita Martinowie wraz z licznym potomstwem, którzy przybyli do naszego kraju z USA w 1993 r. Stereotypowo wyobrażamy sobie członków tej społeczności jako osoby żyjące prymitywnie, dobroduszne, naiwne i niezaradne życiowo. Tymczasem wśród amiszów panuje rozłam i ich zbory dzielą się na bardziej liberalne, dopuszczające korzystanie z niektórych dobrodziejstw nowoczesności, oraz wyznające tzw.

01.08.2021 Numer 8/2021

Czytaj także