Felietony

Od gladiatorów do sławy

Numer 10/2017

W starożytnym Rzymie gladiatorzy odgrywali rolę zbliżoną do współczesnych bokserów zawodowych. Ich zacięte zmagania dostarczały rozrywki tysiącom widzów, ale kończyły się zwykle bardziej tragicznie, ponieważ walczono z użyciem ostrej broni – słowo „gladiator” pochodzi od łacińskiego gladius – miecz.

Oddziały gladiatorów, rekrutowanych spośród niewolników lub skazańców, były utrzymywane przez wysoko postawionych Rzymian, począwszy od samego cesarza. Jeden z nich należał do najwyższego kapłana Pergamonu, ważnego miasta w Azji Mniejszej (dzisiejsze miasto Bergama w Turcji).

01.10.2017 Numer 10/2017