Felietony

Listy czytelników

Numer 8/2017
Wiedza i Życie

Szanowna Redakcjo!

W numerze lipcowym na s. 16 w tekście „Ultralekka planeta” zdanie: „Jest to druga w kolejności (stąd litera b) planeta krążąca wokół gwiazdy KELT-11” jest błędne, obecnie właśnie litera „b” oznacza pierwszą planetę. Kolejne litery już normalnie oznaczają kolejne planety.

KRZYSZTOF SOCHA

Szanowny Czytelniku!

Dziękuję za zwrócenie uwagi. Ma Pan rację – pierwsza planeta w układzie danej gwiazdy oznaczana jest literą „b” po nazwie danej gwiazdy, następne kolejnymi literami alfabetu.

01.08.2017 Numer 8/2017