Felietony

Przydatne gumy i gumki

Numer 7/2017

To proste, wygodne słowo pochodzi z greckiego kommi, oznaczającego żywicę. Dało to potem łacińskie cummis, starofrancuskie goumme, staroniemieckie gumma, angielskie gum... Wszędzie prawie tak samo, co też wygodne. Pewnie dlatego, że wszelkie gumy i gumki są niezmiernie przydatne. Nawet w samym słowie można usłyszeć czy wyczuć coś elastycznego, dającego się rozciągać, kształtować... Można je ciągnąć jak gumę.

Polskie słowo guma pojawiło się w piśmie w połowie szesnastego wieku, a od osiemnastego było w dość częstym użyciu, przy czym odnosiło się najpierw do różnych, raczej orientalnych żywic, używanych głównie jako kleje.

01.07.2017 Numer 7/2017