Felietony

Kapłan porządku i postępu

Numer 3/2017
Filozof francuski Auguste Comte propagował pozytywistyczną religię ludzkości. Filozof francuski Auguste Comte propagował pozytywistyczną religię ludzkości. Wikipedia

Wiele flag państwowych zawiera różne symbole, najczęściej astronomiczne, jak gwiazdy, Słońce i Księżyc, z rzadka zaś teksty. Do tych nielicznych należy flaga Brazylii, na której widnieje motto Ordem e Progresso (Porządek i postęp). Jest to echo działalności dziewiętnastowiecznego filozofa francuskiego Auguste’a Comte’a.

Comte urodził się w 1798 roku w Montpellier. Wykazywał duże zdolności, zwłaszcza do przedmiotów ścisłych. Po ukończeniu szkoły średniej w 1814 roku został przyjęty do znanej École Polytechnique w Paryżu, ale nie zabawił tam długo.

01.03.2017 Numer 3/2017