Felietony

Od szczapy do przeszczepu

Numer 1/2017

Praindoeuropejskie (s)kep- znaczyło „łupać, rozłupywać”, podobne znaczenie miało prasłowiańskie szczepiti/szczepati. Odłupana część drzewa to do dziś szczapa. Takie rozszczepianie odnoszono coraz częściej do rozłupywania drzewka, by włożyć tam pęd, zwany od tego szczepem. W polszczyźnie od czternastego wieku notuje się słowo szczepić w znaczeniu „uszlachetniać drzewa lub krzewy”. Można by rzec, że z drwali staliśmy się ogrodnikami.

01.01.2017 Numer 1/2017