Felietony

Listy czytelników

Numer 1/2017
Wiedza i Życie

Witam!

W numerze lipcowym jest ciekawy artykuł „Dlaczego powiało chłodem?”. Jednakże na s. 56, w rozdziale „Siarka wkracza do gry”, są niepewne i raczej wątpliwe informacje; gips po przejściu do oceanu i potem aerozolu raczej na pewno nie może przejść w formę siarki rodzimej (pierwiastkowej) – do tego musiałyby (w oceanie) istnieć silnie redukcyjne warunki, co wydaje się bardzo wątpliwe. Co więcej, znanym i ważnym czynnikiem ochładzającym jest dwutlenek siarki, o którym nie wspomniano.

01.01.2017 Numer 1/2017