Felietony

Sztuczne i niesztuczne tworzywo

Numer 11/2016

Warzywo pierwotnie oznaczało „to, co się warzy, gotuje”, ale pieczywo to już wynik pieczenia – „to, co upieczone”. Kruszywo to coś, co pokruszone, ale tłoczywo – coś, z czego coś tłoczyć się da. Tworzywo z tworzeniem ma oczywiście ścisły związek, ale można mieć wątpliwości, czy oznacza coś, co zostało wytworzone, czy też raczej materiał, który się takiemu tworzeniu poddaje. Z jednej strony bardziej naturalne słowotwórczo (i logicznie) byłoby uznanie, że tworzywo, jak pieczywo, to to, co zostało utworzone – z drugiej strony pierwotne użycie tego rzeczownika wskazywałoby na drugą ewentualność.

01.11.2016 Numer 11/2016