Felietony

Listy czytelników

Numer 6/2016
Wiedza i Życie

Dzień dobry!

W marcowym numerze w artykule Pawła Ziemnickiego „Ucieczka z czarnej dziury” chyba znalazłem nieścisłość. Jeżeli cząsteczki powstają z „niczego” po obu stronach horyzontu zdarzeń, to według autora jedna z nich wpada do czarnej dziury, natomiast ta zewnętrzna od niej się oddala, generując promieniowanie Hawkinga.

Teraz. Jeśli ta para cząsteczek powstanie z niczego, to ma pęd/prędkość względem czarnej dziury równe zeru. Według mnie cząsteczka, która powstała po zewnętrznej stronie horyzontu zdarzeń, również wpadnie do wnętrza czarnej dziury, ponieważ będzie w zasięgu działania pola grawitacyjnego tejże czarnej dziury.

01.06.2016 Numer 6/2016