Felietony

Chimeryczne obawy

Numer 6/2021
Ludzko-małpia blastocysta.Kunming University of Science and Technology Ludzko-małpia blastocysta.

Przed kilku tygodniami czasopismo „Cell” opublikowało artykuł prof. Juana Carlosa Izspisuy Belmontego z kalifornijskiego Salk Institute i jego chińskich współpracowników, w którym ogłosili oni wyniki pierwszej udanej próby stworzenia człowieczo-małpiej chimery, czyli organizmu składającego się z komórek pochodzących od przedstawicieli różnych gatunków – w tym przypadku człowieka oraz makaka. Od poznawczej wartości tej publikacji ważniejsza stała się moralna i emocjonalna reakcja, jaką wywołała.

25.05.2021 Numer 6/2021