Felietony

Różne ptaki i ptaszki

Numer 6/2021

Nasza gramatyka, odróżniająca kilka rodzajów męskich, stabilizowała się dość długo, bo i ogląd świata był, a czasem nadal jest, nieoczywisty. Do dziś są rzeczowniki, co do których desygnatów są wątpliwości: „anieli”? „aniołowie”? „anioły”? Co do naszych młodszych braci też często nie mieliśmy jednoznaczności. Są „wilki”, ale byli i „wilcy”, „wilkowie” pojawiali się rzadko. „Psi” się trafiali, „psowie” na nich (na nie) nie mówiono.

25.05.2021 Numer 6/2021