Kosmos

Strefy wpływów

Numer 4/2017
Oto, co dzieje się z księżycem planety, gdy zbliża się on do granicy Roche’a, a następnie ją przekracza. Oto, co dzieje się z księżycem planety, gdy zbliża się on do granicy Roche’a, a następnie ją przekracza. Infografika Zuzanna Sandomierska-Moroz
Jak daleko rozciągają się obszary zdominowane przez różnorakie oddziaływania fizyczne poszczególnych ciał niebieskich w naszym systemie planetarnym?
Okręgi otaczające Słońce i Ziemię pokazują zasięg strefy Hilla – dominacji oddziaływania grawitacyjnego każdego z tych obiektów. Litery L wskazują punkty libracyjne układu Słońce–Ziemia.Wikipedia Okręgi otaczające Słońce i Ziemię pokazują zasięg strefy Hilla – dominacji oddziaływania grawitacyjnego każdego z tych obiektów. Litery L wskazują punkty libracyjne układu Słońce–Ziemia.

Na początek warto się zastanowić, jak wysoko nad Ziemią przebiega granica między atmosferą a kosmosem. Odpowiedź na pytanie, gdzie kończy się ziemska atmosfera, a zaczyna się przestrzeń kosmiczna, nie jest łatwa. Gazowa otoczka okalająca naszą planetę nie urywa się nagle na pewnej wysokości, lecz rozciąga na setki kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Natomiast im wyżej, tym atmosfera jest coraz rzadsza.

Pierwszą próbę oficjalnego wyznaczenia granicy kosmosu podjął poprzednik NASA, Amerykański Komitet Doradczy do spraw Aeronautyki (National Advisory Committee for Aeronautics).

01.04.2017 Numer 4/2017

Czytaj także