Kosmos

Pył spoza Układu Słonecznego

Numer 6/2016
Pracująca od lat w okolicach Saturna sonda Cassini przesyła na Ziemię bardzo interesujące dane dotyczące m.in. składu pyłu kosmicznego.

Bezzałogowa sonda Cassini-Huygens została wysłana w 1997 r. w celu badania Saturna oraz jego satelity – Tytana. Na jej pokładzie znajdują się instrumenty naukowe pozwalające np. na analizę spektroskopową. W badaniach uczestniczy m.in. uniwersytet w Heidelbergu, gdzie skonstruowano analizator pyłu kosmicznego (CDA – cosmic dust analyzer). Zadaniem tego przyrządu jest przechwytywanie i analiza cząstek pyłu o masie 10-16–10-6 g. Do tego celu służy niewielki spektrometr masowy typu time-of-flight.

01.06.2016 Numer 6/2016

Czytaj także