Książki

Historia geometrii

Numer 8/2017
materiały prasowe

Książka wybitnego kosmologa ks. prof. Michała Hellera jest kontynuacją dzieła „Bóg i geometria”. Ta pierwsza obejmuje okres od Euklidesa do Newtona; druga zaczyna się omówieniem, co z dziedzictwem Newtona zrobili następcy. Heller konstatuje stopniowy wzrost znaczenia geometrii, utożsamianej z matematyką. Geometria jest nauką o przestrzeni, przestrzeń jest przedmiotem badań fizyki, a świat działa tak, jak mu każą równania matematyczne. Heller pokazuje, jaki zamęt wywołało odkrycie geometrii nieeuklidesowych.

01.08.2017 Numer 8/2017