Książki

Apokaliptyczna technologia

Numer 6/2017
materiały prasowe

Rozpowszechniło się przekonanie, że nauki ścisłe oraz stosowane wyrosły z pnia oświeceniowej wizji świata, budowanej w opozycji wobec średniowiecznej ideologii, opartej na rozległym systemie chrześcijaństwa (czytaj: zabobonu). W masowej świadomości technika ma być rezultatem świeckiej wizji świata. Historyk techniki David F. Noble przekonuje nas, że jest to mniemanie z gruntu fałszywe. W książce „Religia techniki” stawia mocną, ale bogato udokumentowaną tezę o daleko idących powinowactwach techniki i chrześcijańskiej wizji świata.

01.06.2017 Numer 6/2017