Książki

Tragedia epistemologiczna

Numer 5/2017
materiały prasowe

Autor, filozof i kognitywista, przekonuje, że myślenie jest rodzajem skomplikowanej rozgrywki między ludzką umiejętnością konstruowania teorii i umysłowym, wewnętrznym symulowaniem zdarzeń. Świadomość jest zatem swoistą wypadkową abstrakcji i konkretów.

Brożek zwraca uwagę na pewne paradoksy naszej konstrukcji, z których może wynikać np. nasza nieporadność poznawcza. Pisze: „Logika ewolucji podpowiada, że nasze fundamentalne reprezentacje rzeczywistości nie muszą wiernie odzwierciedlać jej struktury – wystarczy, że będą użyteczne, pozwalając skutecznie działać.

01.05.2017 Numer 5/2017