Książki

Poszukiwacz zaginionej cyfry

Numer 4/2017
materiały prasowe

Najnowsza, a równocześnie ostatnia (autor zmarł kilka miesięcy po jej opublikowaniu) książka Amira D. Aczela jest zapewne najbardziej osobliwą i osobistą w dorobku tego popularyzatora matematyki. Stanowi przede wszystkim świadectwo fascynacji jedną cyfrą – zerem, a przy okazji Azją Południowo-Wschodnią. Pozycja ta zawiera głównie wspomnienia, w tym niemal reporterski opis podróży związanych z tytułowymi poszukiwaniami, nierzadko przypominający powieść sensacyjną. Rozważania, dygresje i anegdoty matematyczne wplecione w ten wątek wiążą się najczęściej z kulturą, religią i filozofią Wschodu jako kolebki cywilizacji oraz zera.

01.04.2017 Numer 4/2017