Książki

Wojna i moda

Numer 2/2017
materiały prasowe

W książce Alana Barnarda „Antropologia. Zarys teorii i historii” mamy do czynienia z wykładem na temat szkół i teorii antropologicznych – od ewolucjonizmu, poprzez dyfuzjonizm, funkcjonalizm, aż do współczesnej antropologii feministycznej czy postmodernistycznej. Pokrótce omawia się tu poglądy tuzów antropologii kulturowej, m.in.: Malinowskiego, Radcliffe’a-Browna, Lévi- -Straussa. Od strony merytorycznej nie da się autorowi niczego zarzucić – dobór nazwisk, układ logiczno-historyczny pracy są zasadne i poprawne.

01.02.2017 Numer 2/2017