Książki

Historia niepoprawna

Numer 8/2016
materiały prasowe

Relacje polsko-żydowskie nie są satysfakcjonujące, wiele w nich niedopowiedzeń, wciąż otwartych ran i oskarżeń. O tym mówi książka Piotra Zychowicza „Żydzi. Opowieści niepoprawne politycznie”, która jest zbiorem artykułów i wywiadów z działaczami organizacji żydowskich, historykami, świadkami Holokaustu. Niestety, nic ona nie zmieni. Ci, których można nazwać antysemitami, znajdą w niej fragmenty utwierdzające ich w dotychczasowych przekonaniach, ci zaś, którzy cenią naród żydowski, mają w nim przyjaciół, pozostaną przy swoim.

01.08.2016 Numer 8/2016