Książki

List miłosny do ludzkości

Numer 6/2016
materiały prasowe

W dobrym tonie jest dziś wieszać psy na cywilizacji człowieka. Brian Cox, fizyk od cząstek, wybiera inną drogę. Książka „Człowiek i wszechświat”, będąca rozwinięciem dokumentalnego serialu BBC, jest wielką apologią cywilizacji. „Cywilizację ludzką uważam za porażające zjawisko w skali całego Kosmosu”, pisze Cox w przedmowie.

Z pięciu części książki najciekawsza wydaje się ta pt. „Czy jesteśmy sami?”. Cox analizuje tu współczynniki ze wzoru Drake’a na liczbę cywilizacji w Galaktyce i bada paradoks, że powinno być ich mnóstwo, a nie widzimy żadnej.

01.06.2016 Numer 6/2016