Książki

Tytoń, haszysz i nie tylko

Numer 7/2016
materiały prasowe

Jarosław Molenda jest filologiem klasycznym, który zamiast badać kulturę Greków i Rzymian, poświęcił się podróżom i popularyzacji wiedzy na temat Ameryki Łacińskiej. Dzieje ojczyzny Inków i Azteków nie wyczerpują jednak jego zainteresowań, a są one bardzo szerokie, bowiem w swym dorobku Molenda ma zarówno książki na temat PRL, jak i opracowania dotyczące historii uprawy roślin. Do tych ostatnich zalicza się pozycja Historia używek. Rośliny, które uzależniły człowieka.

Książka przedstawia rośliny od stuleci używane przez ludzkość w celach rozrywkowych i rytualnych.

01.07.2016 Numer 7/2016