Książki

Totalitaryzm i utopia

Numer 2/2016
materiały prasowe

O nieposłuszeństwie i inne eseje to zbiór rozproszonych i słabiej znanych pism Ericha Fromma, kontynuatora (ale i miejscami kontestatora) psychoanalitycznych koncepcji Zygmunta Freuda.

W esejach tych niemiecki psychoanalityk głosi potrzebę, a właściwie konieczność nieposłuszeństwa. Człowiek winien sprzeciwiać się autorytetom, zewnętrznym i wewnętrznym systemom nakazowym – bo tylko wówczas może być istotą w pełni świadomą własnych realnych potrzeb i sposobów ich zaspokajania.

01.02.2016 Numer 2/2016