Książki

Zasada kopernikańska

Numer 3/2016
materiały prasowe

Jak wiadomo, Kopernik zdetronizował Ziemię i w centrum układu planet umieścił Słońce. Ziemia odtąd miała być planetą taką jak inne, niczym się niewyróżniającą. Wzięło od tego początek podejście filozoficzne nazwane zasadą kopernikańską, która mówi, że Wszechświat jest z grubsza wszędzie taki sam.

Dziś jednak, kiedy liczba odkrytych planet pozasłonecznych idzie w tysiące, zasada kopernikańska wymaga rewizji. Owszem, materia i prawa fizyczne są w Kosmosie takie same, ale już nie obiekty, które dzięki nim powstają.

01.03.2016 Numer 3/2016