Książki

Czy demokracja ma przyszłość?

Numer 3/2016
materiały prasowe

Wydarzenia ostatnich lat wydają się przeczyć tezom Francisa Fukuyamy z eseju „Koniec historii?”, w którym stwierdził, że ustrój demokratyczny i gospodarka wolnorynkowa są ostatnim stadium rozwoju polityczno-gospodarczego ludzkości. Demokracja przeżywa kryzys nawet w Europie i USA, w wielu częściach świata przybierają na sile krwawe konflikty. Dlatego Fukuyama w dwutomowym dziele o historii nowoczesnego państwa rozwija swe poglądy. W tomie pierwszym – „Historia ładu politycznego” – przedstawił ewolucję systemów politycznych od epoki kamienia do 2 poł.

01.03.2016 Numer 3/2016