Książki

Związki przyczynowo-skutkowe

Numer 1/2016
materiały prasowe

Tytuł pracy Michaela Kellogga „Rosyjskie źródła nazizmu” może rodzić obawę, że będzie to kolejna karkołomna logicznie próba porównania obu wielkich totalitaryzmów XX w. Zwolennicy tego pokrewieństwa ideowego komunizmu i nazizmu, interpretując niemiecką odmianę totalizmu, podkreślają znaczenie rzeczownika „socjalizm”, ale pomijają milczeniem przymiotnik „narodowy”.

Teza Kellogga (bogato udokumentowana materiałami źródłowymi) jest inna – owszem, jednym ze źródeł narodzin nazizmu w Niemczech jest rewolucja bolszewicka, ale jej wpływ jest raczej negatywny.

01.01.2016 Numer 1/2016