Książki

Psychologia

Numer 1/2016
materiały prasowe

Saundra K. Ciccarelli i J. Noland White, znakomici amerykańscy dydaktycy i profesorowie psychologii, napisali najnowocześniejszy i najbardziej wszechstronny podręcznik psychologii na świecie! Tematyka tej pozycji obejmuje: biologiczne podstawy procesów psychicznych, czucie i spostrzeganie, świadomość, proces uczenia się, pamięć, poznanie, motywację i emocje, seksualność, płeć kulturową, stresy i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka, teorie osobowości, zagadnienia psychologii społecznej, zaburzeń psychicznych i psychoterapii.

01.01.2016 Numer 1/2016