Książki

Jak liczyć kwantowo

Numer 1/2016
materiały prasowe

Kolejna na polskim rynku książka Johna Gribbina, który cieszy się zasłużoną sławą popularyzatora, bo skomplikowane procesy fizyczne przedstawia jasno i prosto. Nie inaczej jest z „Kubitami”, przynajmniej do chwili, gdy autor kończy omawiać historię technik obliczeniowych od Turinga i von Neumanna, a zaczyna dyskurs o metodach mogących doprowadzić do powstania komputerów kwantowych.

Te komputery „będą stanowiły równie wielki postęp w stosunku do komputerów konwencjonalnych, jak te w stosunku do liczydła”, powiada Gribbin.

01.01.2016 Numer 1/2016