Książki

Czy zwierzęta mówią?

Numer 8/2021
materiały prasowe

Oczywiście, że tak. Używają do tego nie tylko dźwięków, ale i tańca, sygnałów chemicznych czy wizualnych. Porozumiewają się skutecznie, informując o gotowości do rozrodu, zagrożeniach, ochocie na zabawę. Można doszukiwać się w tym gramatyki, bo przestawione sekwencje nie mają dla nich sensu. Mówią też do nas, tyle że my nie bardzo je rozumiemy. Liczne badania coraz lepiej nam uzmysławiają, jak bogaty jest świat fauny.

Jak przystało na filozofa, Eva Meijer snuje nieco rozwlekłe rozważania filozoficzne.

01.08.2021 Numer 8/2021