Nauka

Lepszy od krzemu?

Numer 8/2017
Opracowano rewolucyjny materiał hybrydowy, który może zmienić oblicze elektroniki.

Składa się on z intensywnie badanych w ostatnim czasie substancji – heksagonalnego azotku boru (hBN), grafenu oraz fulerenu C60. Pierwszy z nich jest izolatorem o strukturze podobnej do grafenu, sam grafen jest przewodnikiem prądu, a fuleren – półprzewodnikiem. Do tej pory hBN stosowano głównie jako składnik smarów, ale uczeni zwrócili uwagę na jego doskonałe właściwości elektryczne. Połączenie hBN z grafenem i fulerenem pozwala na uzyskanie materiału hybrydowego, będącego van der waalsowym kryształem molekularnym.

01.08.2017 Numer 8/2017

Czytaj także