Nauka

Wydarzenia

Numer 11/2016

Stypendium dla młodych naukowców
Do 31 października młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START, przyznawane przez FNP. Celem programu jest wsparcie finansowe (ponad 20 tys. zł rocznie) najzdolniejszych osób na początku kariery badawczej. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dorobku naukowego oraz osiągnięcia badawcze. Program START oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.

01.11.2016 Numer 11/2016

Czytaj także