Nauka

Wydarzenia

Numer 5/2016

Wspierać najlepszych

Osiągnąć poziom światowy, uprawiając naukę w Polsce, jest trudno, ale jest to możliwe. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i wspiera najzdolniejszych naukowców w realizacji projektów badawczych. W tym roku Fundacja rozpoczęła realizację programów TEAM i TEAM-TECH finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie swojej działalności będą mogły uzyskać zarówno instytucje naukowe, jak i – po raz pierwszy – firmy czy konsorcja przemysłowo-naukowe.

01.05.2016 Numer 5/2016

Czytaj także