Nauka

Wydarzenia

Numer 6/2016

Nowe kierunki na Wydziale Fizyki UW

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego otwiera nowy kierunek Europejskie studia optyki okularowej i optometrii. Są to czteroletnie studia o profilu praktycznym, pierwsze studia licencjackie w Polsce zaprojektowane zgodnie ze standardami Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, których ukończenie prowadzi do zdobycia pełnych kwalifikacji zarówno optyka okularowego, jak i optometrysty. Studenci nowego kierunku zapoznają się z nowoczesnymi metodami badania narządu wzroku i korekcji wad wzroku, takimi jak mikroskopia konfokalna, koherencyjna tomografia optyczna, optyka adaptatywna, optyka rastrowa czy chirurgia refrakcyjna.

01.06.2016 Numer 6/2016

Czytaj także