Nauka

Nauka puka do drzwi: czwartek, 23 września

Shutterstock
„60 lat CERN i 30 lat z udziałem Polski” – to tytuł kolejnego wykładu w cyklu „Zapytaj fizyka”. Wygłosi go prof. Jan Królikowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jan Królikowski tytuł profesora otrzymał w roku 1993. Pracował także na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz w CERN. Pełnił wiele funkcji w międzynarodowych i krajowych instytucjach i komitetach: był przedstawicielem Polski w komitecie R-ECFA (Restricted European Committee for Future Accelerators) w latach 1991-1996, przedstawicielem Polski w Radzie CERN w latach 2013-2020‚ pełnił różne funkcje w ramach międzynarodowej współpracy przygotowującej i prowadzącej eksperyment Compact Muon Solenoid (CMS) przy LHC w latach 1991-2013. W latach 1999-2002 był członkiem Komitetu Fizyki PAN, a w latach 2011-2016 członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułu Naukowego.

Prof. Królikowski zajmuje się fizyką doświadczalną wysokich energii. Jego badania naukowe poświęcone były m.in. zderzeniom hadronów, oddziaływaniom neutrin z materią, cząstkom egzotycznym, ciężkim kwarkom, łamaniu symetrii CP w rozpadach kwarków b, procesom poza Modelem Standardowym. Realizując te badania brał udział w różnych eksperymentach w CERN-ie, m.in. w eksperymencie DELPHI przy zderzaczu LEP oraz eksperymencie Compact Muon Solenoid (CMS) przy zderzaczu LHC. Jest autorem ponad 1200 publikacji naukowych cytowanych ponad 80000 razy. Otrzymał m.in. nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za pracę doktorską oraz nagrodę (zespołową) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

____________________________________________

termin: czwartek, 23 września, godz. 18
link do wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=MS0x83n73Mc
zdjęcie: Shutterstock

Reklama

Czytaj także

Reklama